Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Publikationer om vattenbruk

Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen: musselodlingar

En framtida etablering av musselodlingar skulle kunna fungera som en restaureringsåtgärd, i syfte att rena vattnet från näringsämnen, och därmed minska övergödningseffekterna i de inre kustområdena. Dessutom finns det möjlighet att tillämpa musselodlingar i annat syfte än human konsumtion i framförallt Östersjön, såsom biogas, djurfoder samt gödslingsmedel, och på detta sätt återföra näringsämnen till land. Musselodlingar konkurrerar dock med andra aktiviteter om havet som resurs, och det är viktigt att dessa kan samsas i en framtida översiktsplanering med hållbara mål och riktlinjer, för att minimera den negativa miljöpåverkan på vattenmiljön. Valet av odlingslokaler är därmed av stor betydelse för att maximalt kunna förbättra miljöstatusen i kustvattnet och för att musselodlingen skall bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Handbok för ostronodlare – ett
resultat av Projekt Nord-Ostron

2009 – 2012

Nord-Ostron var ett innovationsprojekt som finansierades via EU:s Interreg-program IV A Kattegat-Skagerrak. Syftet var att stärka skandinaviskt samarbete mellan forskning och företag inom den marina sektorn. Målet var att utveckla odlingen av det europeiska ostronet, Ostrea edulis. Denna rapport beskriver ostronets biologi, risker vid odling, tillstånd och regler, ekonomi och marknad.

 

Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar (april 2015)

I dag pågår en aktiv forskning och utveckling runt alternativa mer miljöanpassade vattenbrukstekniker som fokuserar på en ökad kontroll av kontakten och utbytet mellan den odlade fiskens och dess miljö och omgivningen. Denna rapport beskriver och jämför traditionell kassodling med nya odlingstekniker med fokus på marina arter och system.

 

Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar (december 2012)

I den här rapporten undersöks odlingspotentialen för ett antal marina fiskarter som förekommer i svenska vatten och sju arter pekas ut som kandidatarter: hälleflundra, tunga, piggvar, vanlig och/eller fläckig havskatt, lyrtorsk och torsk. Beställ rapporten >>
 

Musselcatcher (april 2013)

Musselcatcher är en metod för att mäta rekrytering av musslor och
konkurrerande påväxtorganismer inom vattenbruket.
 

 Japanska ostron i svenska vatten - hot eller möjlighet? (augusti 2014)

2007 upptäcktes att det japanska jätteostronet hade etablerat sig längs svenska västkusten, och i dag finns ett uttalat intresse att starta havsbaserad odling av ostronet. I den här rapporten föreslår Åsa Strand och Susanne Lindegarth en förvaltningsmodell där odlingstillstånd villkoras med skötselavtal.

 

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel (november 2014)

Fokus för projektet "Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel" har varit att prova ut metodik för insamling av arten Ostrea edulis. Resultaten har visat sig mycket lovande, och metodiken har rönt stort intresse bland befintliga odlare och entreprenörer som under 2014 har provat tekniken i sina områden.

 

Planering för vattenbruk på Västkusten (november 2014)

Under perioden 2013 till och med november 2014 drevs projektet "Planering för vattenbruk på Västkusten". Här finns material samlat från det projektet.

RapportBilaga 1: StudiebesökBilaga 2: WorkshopsBilaga 3.1: FiskodlingsfolderBilaga 3.2: Ostron- och musselodlingsfolderBilaga 4: GIS-skiktBilaga 5: Arendeavtal

linjeodling

Visste du att..

..vattenbruket är den del av livsmedelssektorn som vuxit snabbast de senaste åren.

..46 procent av den fisk som vi äter är odlad.

..2 000 ton blåmusslor odlas längs Bohuskusten varje år.

..30 000 ton norsk odlad lax importerades 2010.

Sidansvarig: Maria Holmkvist|Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?