Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser (MARBIO, N2MAB)

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av näringsriktig mat för att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem, samt främjar landsbygdsutvecklingen.

Vill du vara med och lösa den stora globala utmaningen? Är du nästa generation av yrkesverksamma och vill arbeta inom hållbar marin cirkulär ekonomi? I sådana fall, ska du söka vårt Nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser - MAR-BIO!
 

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett forskningsbaserat masterprogram som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri.

MAR-BIO-programmet syftar till att kombinera kompetenser vid de fyra universiteten för att kunna erbjuda en integrerad och sammanhängande utbildning med biologiska, miljömässiga, sociala, juridiska och design aspekter av hållbar blå tillväxt.

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap. Detta kommer att förbereda dig, som student, för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

Anställningsområden
MAR-BIO-programmet kommer att utbilda nästa generations yrkesverksamma som kommer att ha kunskaper och färdigheter inom produktion och nyttjande av marina bioresurser. Kunskap om moderna transdisciplinära metoder för att implementera FAO: s konventioner om ansvarsfullt fiske och ekosystem-aspekter av vattenbruk är avgörande för framtida yrkesverksamma som arbetar med havet.

Genom programmet kommer MAR-BIO-studenterna att utveckla nya nätverks- och partnerskapsmöjligheter mellan akademiska institutioner och näringen som arbetar med produktion av mat från havet och marknadsinstitut.

De fyra partneruniversiteten har breda nätverk med relevanta intressenter inom den privata sektorn, förvaltningsmyndigheter och högre utbildning över hela världen. Detta säkerställer studenternas möjligheter till goda kontakter och utökade nätverk för framtida arbetsmöjligheter.

MAR-BIO-studenter kommer att ha möjlighet att söka doktorandtjänster vid alla partneruniversitet. Dessutom har MAR-BIO-konsortiet etablerat ett samarbete med ett ledande amerikanskt universitet med marin inriktning, University of New England (UNE) i Maine, USA, där student och lärarmobilitet kommer att erbjudas mellan MAR-BIO och UNE.

Många arbetsgivare inom produktionsområdet och nyttjandet av marina bioresurser kräver internationellt samarbete. Därför är den obligatoriska mobiliteten mellan de fyra nordiska universiteten, och möjligheten till annan mobilitet, en värdefull kompetens för framtida anställningsbarhet.

Programbeskrivning
MAR-BIO är ett 2-årigt program om 120 högskolepoäng (hp). Programmet börjar med en obligatorisk hybridkurs på 10 hp, som ges tillsammans av de fyra nordiska universiteten. Den obligatoriska introduktionskursen innefattar förutom internetbaserad undervisning också tre 1-veckorsavsnitt, där alla studenter samlas på ett av de nordiska partneruniversiteten för ett intensivt campus-avsnitt.  Därefter den obligatoriska kursen kan studenterna fritt välja bland ett ”smörgåsbord” av relevanta kurser (5-30 hp), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt av UNE, för resterande delen av det första året.

Det andra året av MAR-BIO-programmet består av ett individuellt forskningsprojekt – examensprojekt under handledning. För att hjälpa studenterna att kommunicera med varandra och skapa en god sammanhållning i gruppen kommer gemensamma seminarier och aktiviteter att planeras under hela programmet. Detta kommer även att underlätta den akademiska integrationen och identifiera mervärdet av att vara en del av ett unikt internationellt tvärvetenskapligt mastersprogram.

Ett krav på ett nordiskt magisterprogram är en mobilitet om minst 30 hp för alla studenter. Detta kommer att uppfyllas genom att man tar kurser på ett eller flera av de partneruniversiteten, dvs. ett annat än de universitet där studenterna registrerar sig för programmet.

Rekommenderade kurser
Eftersom MAR-BIO-programmet är tvärvetenskapligt i sin karaktär uppmuntras individuella studieplaner som består av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Studenterna har dock möjlighet att även välja en kursprofil som har inriktning mot antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Under den obligatoriska kursen ska studievägledare hjälpa varje student att upprätta en individuell studieplan (ISP). Detta för att kunna stödja varje students unika kursval beroende på intresse och kursernas förutsättningar. Den individuella studieplanen kommer att säkerställa att mobilitetskravet på 30 hp blir uppfyllt. Det finns totalt 70 kurser som erbjuds inom MAR-BIO:s ”smörgåsbord”.

Kurserna ges på alla olika tidpunkter under det akademiska året och det finns minst 15 rekommenderade kurser per deltagande universitet. Se listan (som uppdateras kontinuerligt) över alla kurser, inklusive länkar till kursplaner, se nedan.

Examen: Masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser
Masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser är ett program på avancerad nivå och syftar till vidareutbildning efter en kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller konst.

I programmet ingår en obligatorisk kurs (10 hp) och för erhållande av examen ska 60 hp vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Av de återstående 50 hp valbara kurser som ingår i examen, får högst 30 hp vara på grundnivå. Programmet leder till en masterexamen med huvudområdet hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser.

Hur du ansöker

Masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser söks via antagning.se.

De enskilda kurserna, som ingår i programmet, söks på följande sätt:

  • Göteborgs universitet söks via antagning.se.
  • Nord universitetet, Bodø (information kommer inom kort)
  • Hólars högskola (information kommer inom kort)
  • Universitetet i Akureyri (information kommer inom kort)
  • University of New England (information kommer inom kort)

Kurser

Kurser som ges vid de deltagande universiteten.

Göteborgs universitet
Autumn:
ARK174 Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context,

Autumn period 1:
MAR410 Changes in the Oceans, historical trends and anthropogenic influence, Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context, An introduction to ecophysiology - plants and animals,
ES2614 Resource efficiency - energy, material flows and ecosystem services,
MAR440 Marine project - From idea to action,
GMO615 Corporate Social Responsibility in Event and Tourism,
MAR461 The sea and society relationship; historical perspectives, present status and future challenges.

Autumn period 2:
BIO484 Comparative Physiology of Marine Animals including Applications for Aquaculture,
ES2611 Environmental management systems,
MAR462 Bluegreen economy and sustainable use of marine resources, BIO283 Conservation ecology in water,
ES2616 Advanced Environmental Methodology.

Spring period 1:
BIO560 Animal ecophysiology from a climate perspective,
BIO435 Ecological Toxicology: Physiology,
BIO458 Primary Producers of the Sea,
ES2610 Applied environmental law,
MAR210 Biogeochemical cycles in the sea,
MAR460 European Marine Directives and Policies - an Interdisciplinary Perspective.

Spring period 2:

BIO566 Stream Ecology and Fish Conservation,
BIO266 Marine Biodiversity,
BIO430 Ecological Toxicology: Ecology,
BIO451 Experimental marine ecology,
ES2423 Sustainable development: A case study approach,
MAR450 Chemical Dynamics in the Sea,
HRS530 Maritime Environmental Law

Universitetet i Akureyri
Autumn:
Fish stock assessment, Marine biology, Global value chain of fisheries and aquaculture, Quantitative research methods.
Spring:
Microbiology, Fisheries biology, Fish as food, Processing technology, Product development and innovation in the marine sector, Climate change and socio-economic impacts in the North, Environmental Governance in the Arctic, Environmental Law and Biodiversity, Law of the Sea, Qualitative research methods.

Hólars högskola
DOA1712120 Development of aquaculture.
TAB1310120 Topics in Aquatic Biology,
RAB1530120 Research project in Aquatic Biology,
LAB1410120 Literature study in Aquatic Biology,
GSA1102120 Graduate seminar in Aquatic biology,
FPH1806120 Fish Physiology,
ÞVF3106120 Evolutionary Ecology,
RAD1602 Conference Participation,
AFV3106120 Behavioural Ecology,
DEL1610120 Developmental Biology of Fishes,
ÞVF3106120 Evolutionary Ecology,
MSR1310120 Methods of scientific research

Nord universitetet, Bodø
BI300F Scientific Communication and Research methods,
BI321F Aquaculture Ecology,
BIO5001 Fish Physiology,
BI317F Evolutionary Genetics,
PRA2005 Work Placement in the aquaculture industry,
BI311F Aquatic Genomic and Bioinformatics,
BI322F RNA Biology,
AK320F Aquaculture Nutrition,
AK310F Aquatic Animal Health,
BI312F Biophysical interactions,
BI313F Ecosystem Resilience,
BI315F Selected topics in population ecology,
BI214F Molecular Ecology

University of New England
MAR-366/566 Advanced Oceanography,
MAR 354: Ecological Aquaculture,
MAR 325 Marine Science Speaker Series,
MAR568 Advanced Oceanography 2: Physics and Chemistry,
MAR 423 Marine Mammal Policy, Principles and Practices of Ecological Aquaculture.

Sidansvarig: Maria Holmkvist|Sidan uppdaterades: 2018-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?