Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Övrig forskning i västra Sverige

Musselodling som miljöåtgärd

Odd Lindahl - Kungliga vetenskapsakademin, verksam vid Sven Lovén centrum

Odd Lindahl har i samarbete med andra utvecklat konceptet att använda musselodling som kompensationsåtgärd för närsaltsutsläpp. Han har också projekt för att utvärdera möjligheterna att använda musselodling som miljöåtgärd i Östersjön. I samarbete med hönsindustrin arbetar han med att ta fram en produktionslinje för framställning av musselmjöl som proteinkälla i ekologiskt hönsfoder. Han har också i samverkan med industrin undersökt möjligheterna att använda musselrester för gödning.
Läs mer om miljömusslorprojektet

Mat från havet

Ingrid Undeland – Chalmers Tekniska Högskola - Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland har i mer än 15 år forskat på uppkomst av kvalitetsförändringar hos fisk, främst fettoxidation (härskning) och förändringar i proteiners funktionalitet (vattenhållande förmåga, gelningsförmåga etc). Intresset för oxidation har gjort att också fiskens naturliga antioxidanter blivit ett fokusområde i forskningen. Ett annat fokusområde som växt sig allt starkare de sista åren är isolering av funktionella proteiner från underutnyttjade marina råvaror med den sk pH-skiftprocessen. Ingrid Undeland har också varit involverad i en rad cell-, djur- och humanstudier som syftat till att identifiera bioaktiva ämnen i fisk (främst sill). Det senast nytillkomna forskningsområdet, oxidation av marina n-3 fettsyror under gastrointestinala betingelser, knyter ihop den kvalitetsrelaterade och hälsorelaterade forskningen.
Läs mer om Ingrid Undeland

Akvakultur från jord till bord

Friederike Ziegler – RISE

Flera forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, använder sig av metoden Livscykelanalys (LCA) för att kartlägga produkter från både fiske och vattenbruk med avseende på miljöpåverkan från jord (och hav) till bord.

När det gäller vattenbruket så börjar analysen med produktion av insatsvaror som foder och material till odlingen. Foderproduktion är idag en globaliserad verksamhet som gör att man kan behöva följa strömmar av enskilda ingredienser över hela jordklotet och det innefattar ofta både vegetabiliska och animaliska råvaror från jordbruket, men även marin råvara som processas till fiskmjöl och fiskolja. Därefter följs produkten (kan t ex vara ett kilo, ett ton eller en typisk förpackning) från odling, slakt, processning, transport, lagring, butik och i vissa fall fram till konsumtion och avfallshantering, lite beroende på syftet med den enskilda studien. Vid SIK har man när det gäller vattenbruk hittills använt LCA-metodiken för att studera odling av lax i de regioner där mest lax produceras (Norge, Chile, Skottland och Kanada) samt odling av blåmusslor i Norge. Man har också arbetat med att även kartlägga laxodlingen ur socioekonomisk och ekologisk synvinkel. SIK är ett helägt dotterbolag inom SP-koncernen.
Läs mer på RISE webbplats

Om du vill veta mer kan du kontakta Friederieke Ziegler 010-5166654 (friederike.ziegler@ri.se).

Recirkulerande akvakultursystem

Torsten Wik Reglerteknik - Chalmers tekniska högskola - automation och mekatronik, Institutionen för signaler och system

Biologiskt baserad dynamisk modellering och reglering av processer för hantering av avloppsvatten, med speciellt fokus på biofilmprocesser. På senare tid har Torsten arbetat med att integrera dynamisk akvakulturmodellering med modellering av avloppsvattenrening för att kunna analysera system som innefattar både vattenbruk och vattenrening. Särskilt intressant är system för recirkulerande akvakultur (Recirculating Aquaculture Systems - RAS). Torsten representerar just nu Sverige i det nordiska nätverket för recirkulerande akvakultursystem: the Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems.

Mikroalger i biotekniska processer

Eva Albers – Chalmers Tekniska Högskola

Dr Eva Albers forskning är inriktad på att öka kunskaperna och möjligheterna att använda främst marina mikroalger i biotekniska processer. Några områden är odlingsförhållandens inverkan på cellinnehåll, så kallad down-stream processing av algbiomassa och grundläggande algfysiologi och metabolismstudier. Dr Albers har förutom erfarenhet av algbioteknik också arbetat med bioetanolproduktion från lignocellulosa material och grundläggande jästfysioloi och metabolism. Verksamheten i algbioteknik är en del av gruppen för Industriell Bioteknik vid Inst. Kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Läs mer om Eva Albers

Sidansvarig: Maria Holmkvist|Sidan uppdaterades: 2017-10-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?