Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vad vet vi om mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat? - temadag 21 juni

Theme day

Välkommen till en temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel

Under den senaste tiden har det förekommit mediarapportering om att blåmusslor plockade längs västkusten och fisk från Kanada innehåller mikroplaster vilket framställs som en potentiell hälsofara för konsumenter av fisk och skaldjur. Regeringen tar nu initiativ för att minska plast i haven genom att bland annat förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.

Vidare var det nyligen en tidningsartikel om att all lax i olika former från butiker i Stockholmsområdet innehåller ett potentiellt giftigt ämne (etoxikin) som har sitt ursprung i fiskfodret och där används som stabiliseringsmedel och antioxidant. Andra frågor som det ofta skrivs om är bl.a. antibiotikaanvändning inom laxodlingsindustrin och rester av ämnen som behandlar laxlus.

Vad vet vi egentligen om detta med hälsorisker med att äta sjömat och hur står det i proportion till de dokumenterade hälsofördelar som finns med mat från havet; exv. fisk och skaldjur? Hur ska konsumenterna bete sig när det kommer larmrapporter av detta slag? Vad är fakta? Är odlad lax full av antibiotika och miljögifter och så farlig som det framställs? Vad är de förvaltande myndigheternas roll? Vilka åtgärder behöver vidtas?

Detta är frågor som vi vill lyfta under en temadag, där vi har med oss experter och representanter från forskning, myndighetssidan och näringslivet.

Preliminärt program 21 juni

09.30 - Registering

10.00 - 12.00 Mikroplaster
Frida Åberg, Havs och vattenmyndigheten
Martin Ogonowski, Stockholms Universitet / Aquabiota
Fredrik Norén, Marin Biogas AB

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.00 Laxens hälsofördelar och risker
Lise Madsen, forskningschef på NIFES, Seafood Safety and Health
Representant från foderindustrin (tbc)
Representant från sjömatsindustrin (tbc)

Temadag en riktar sig till aktörer inom livsmedelssektorn såsom fiskare, odlare, beredning, grossister, återförsäljare inom handel och restaurang m fl, samt till myndigheter, forskare, miljöorganisationer, politiker och media. Temadagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Välkommen!

Date: 6/21/2017

Time: 10:00 AM - 3:00 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Havsförvaltning och Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige

Location: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1
Sal D33

Event URL: Read more about Vad vet vi om mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat? - temadag 21 juni

Page Manager: |Last update: 7/1/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?